Teamleider Dienstverlening (36 uur) – Gemeente Westerveld — Diever

De gemeente Westerveld is een grote plattelandsgemeente in Zuidwest-Drenthe, waar natuur, cultuur, toerisme, ondernemen én prettig wonen, werken en leven hand in hand gaan. Genieten van de natuur kan bijvoorbeeld in de drie N2000gebieden waarvan twee Nationale Parken. Musea, monumenten, archeologische sites, openluchttheaters en vele evenementen zorgen voor een rijk cultureel leven en een uitgebreide ‘sportieve agenda’. Prettig wonen kan in één van de 26 kernen – met in verhouding veel voorzieningen – óf in het uitgestrekte buitengebied.

Binnen de gemeentelijke organisatie zien wij samen doen, samen bedenken en samen beslissen als belangrijke pijlers die ons helpen integraler, effectiever en efficiënter onze ambities te bereiken. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het tonen van ondernemerschap is onderdeel van de cultuur van de gemeente. De organisatie kenmerkt zich door weinig hiërarchie, korte lijnen en een informele werksfeer. Zo komen alle medewerkers eens in de drie weken bijeen voor informatie-uitwisseling, presentaties en afstemming: alle medewerkers vormen immers samen de gemeentelijke organisatie.

Het filmpje ‘Werken bij de gemeente Westerveld’, geeft je een indruk hoe prettig het werken is in onze gemeente:

Gemeente Westerveld zoekt een

Teamleider Dienstverlening (36 uur per week)

Als teamleider ben je verantwoordelijk voor het leidinggeven aan een team van zelfstandig gedreven medewerkers. Het team Dienstverlening is verantwoordelijk voor de dienstverlening aan de burgers in de gemeente Westerveld. Medewerkers werken in verschillende taakgebieden, te weten: klantcontactcenter; burgerzaken; vergunningen, toezicht en handhaving; sociaal domein (WMO, jeugd, participatiewet en leerplicht). Samen met de medewerkers en de coördinatoren van het team realiseer je de doelstellingen die gesteld zijn aan de verschillende taakgebieden, waarbij de coördinatoren verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het werk. Jij geeft enthousiast en doelgericht leiding en behoudt makkelijk het overzicht over alle taakvelden.

Je weet de samenwerking binnen het team en met medewerkers van andere teams te stimuleren op een coachende en motiverende wijze, conform het principe van dienend leiderschap. Je krijgt de verantwoordelijkheid over ca. 50 medewerkers en als verbindende factor ben je in staat om richting ruimte en vertrouwen te geven aan de teams zodat zij de beoogde doelstellingen kunnen behalen. Met jouw overzicht, enthousiaste houding en coachende vaardigheden, inspireer je de medewerkers en creëer je een sfeer waarin samen- en resultaatgericht werken centraal staat. Je bent in staat om waar nodig jouw medewerkers effectief feedback te geven en bij te sturen, zodat jullie er samen voor zorgen dat de gewenste resultaten bereikt worden. Jij behoudt, samen met je team, het overzicht of dit binnen de afgesproken kaders gebeurt.

Als teamleider maak je deel uit van het Afstemmingsteam (AT) bestaande uit de gemeentesecretaris en de vier teamleiders. Samen met je collega –AT-leden geef je vorm aan de visie en strategie voor de organisatie als geheel. Daarnaast ben je portefeuillehouder ‘dienstverlenende organisatie’, dat betekent dat je een strategie ontwikkelt over de wijze waarop de gemeente zich blijft ontwikkelen als een dienstverlenende organisatie, dit binnen de gehele organisatie uitdraagt en werkzaam krijgt. Je bent je bewust van de verschillende rollen die je hebt en kunt hier makkelijk tussen schakelen.

Over jou

• Je bent een stevige mensgerichte leidinggevende die op een inspirerende wijze leiding geeft aan het team

• Je weet het beste uit de medewerkers te halen

• Je bent gericht op het samenbrengen en samenwerken van mensen in en buiten de organisatie

• Je hebt visie op de dienstverlening van een organisatie en weet deze zo uit te dragen dat medewerkers deze visie zich eigen maken en er naar gaan handelen

• Je weet de strategische doelen van de organisatie te vertalen naar teamdoelen en –activiteiten.

• Jij herkent je in de competenties verantwoordelijkheid, pragmatische creativiteit, visie, motiverend coachen, inspireren en verbinden

Jouw ervaring

Je beschikt over:

• Een opleiding op minimaal hbo+ of universitair niveau;

• Minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring in een omgeving met verschillende belangen en partijen;

• Ervaring met organisatieontwikkeling en verandertrajecten;

• Affiniteit met de taakvelden van het team Dienstverlening;

Wij bieden

In eerste instantie bieden we je een tijdelijk dienstverband voor een jaar voor 36 uur per week, met uitzicht op een vast dienstverband. Naast een pakket goede arbeidsvoorwaarden en het individueel keuzebudget (17,05%) geldt, afhankelijk van je opleiding en ervaring, voor deze functie een salaris van vooralsnog maximaal 5519,- euro bruto per maand. Dit is salarisschaal 11a, salarispeil per 1 oktober 2020 bij een volledige werkweek (36 uur). Op dit moment wordt opnieuw naar de functiewaardering gekeken wat naar alle waarschijnlijkheid zal leiden tot een hogere salarisschaal.

Het invullen van een Discover-profiel is onderdeel van de procedure zodat getoetst kan worden of jouw profiel past bij het profiel van teamleider wat de gemeente voor ogen heeft. Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is onderdeel van de procedure.

De standplaats van deze vacature is Diever.
Diever ligt in de omgeving van o.a. Assen, Drachten, Heerenveen, Hoogeveen en Meppel.

Helaas, deze vacature is niet meer beschikbaar…

Deel deze vacature:

Wat vind jij er van?