Medewerker slaapdienst Beschermd Wonen – Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) – Emmen

Verslavingszorg

Waar ga je aan de slag?
Beschermd Wonen in Emmen is een woonvoorziening voor 25 dubbeldiagnose cliënten en biedt 24-uursbegeleiding. Cliënten hebben naast een (vaak) chronische verslaving ook een psychiatrische diagnose. Doel is stabilisatie van huidig middelengebruik (zo weinig mogelijk), vergroten van de zelfredzaamheid en verbetering van de kwaliteit van leven, zodat er perspectief ontstaat op weer zo zelfstandig mogelijk meedoen in de maatschappij. Er wordt gewerkt met een gefaseerd programma, waarin op een logische manier eigen verantwoordelijkheden van de cliënten toenemen en de ondersteuning en begeleiding afnemen in intensiteit. Er wordt aandacht geschonken aan problemen op het gebied van verslaving, gezondheid, wonen, sociale omgeving, werken/dagbesteding, financiën/schulden, gezondheid en invulling vrije tijd. Het wonen is zowel op vrijwillige als justitiële basis.

Wat kunnen je werkzaamheden in de nacht zijn?
In de nacht bied je 1e opvang en begeleiding aan cliënten wanneer dat noodzakelijk is. Je zorgt ervoor dat cliënten de vastgestelde regels en afspraken naleven, waaronder voldoende nachtrust. Indien nodig schakel je de dienstdoende arts in. Je voert zo nodig taken uit ten behoeve van bedrijfshulpverlening. Bij de overdracht rapporteer je relevante gebeurtenissen.

Bekijk hier een filmpje over het werken in een team van verslavingszorg:

De slaapdienst is aanwezig tussen 22:15 uur ‘s avonds en 09:00 uur ’s ochtends.

Er wordt gewerkt volgens een rooster, met daarenboven onderlinge vervanging bij ziekte en vakantie.

Deze vacature is voor 4 – 7 nachten per 4 weken.

Helaas, deze vacature is niet meer beschikbaar…

Deel deze vacature:

Wat vind jij er van?