Het Groen Gasthuis in Warffum zoekt woonzorgassistenten, helpenden en VIG-ers!

Het Groen Gasthuis in Warffum zoekt woonzorgassistenten, helpenden en VIG-ers die doortastend en initiatiefrijk zijn en die zich met hart en deskundigheid willen inzetten voor onze bewoners met dementie. Je bent alert en brengt sfeer. Je bent een aanpakker die ook de rust kan nemen om naast een bewoner te zitten en goed aanvoelt wat deze nodig heeft.

Het Groen Gasthuis biedt sinds oktober 2020 huisvesting en 24-uurszorg aan 12 mensen met dementie of geheugenproblemen in de gerenoveerde Villa Welgelegen in Warffum. Begin 2021 groeien wij toe naar een voltallige bezetting van 16 bewoners.

Wij willen bijdragen aan het geluk van onze bewoners en hun welbevinden. De kern van onze visie op zorg zit in het concept ‘omgevingszorg’. Mensen met geheugenverlies ervaren snel stress en verwarring. Zij zijn gebaat bij een omgeving waarin alles op elkaar is afgestemd: huis, interieur, omgang met elkaar, de tuin. Door deze herkenbaarheid voelen bewoners zich geborgen en veilig en verbetert hun functioneren.

Naast deskundigheid vinden wij het belangrijk dat je een eigen persoonlijkheid inbrengt, betrokkenheid en respect uitstraalt en sfeer brengt, maar ook verder kijkt en scherp aanvoelt wat een bewoner nodig heeft.

We streven naar diversiteit. Mannen en mensen met een migratieachtergrond worden van harte uitgenodigd te solliciteren. Diverse contractvormen en werkuren zijn bespreekbaar. Bij sollicitatie graag cv en motivering bijvoegen en mailen aan [email protected]

Helaas, deze vacature is niet meer beschikbaar…

Deel deze vacature:

Wat vind jij er van?