Word administratief medewerker Korpscheftaken overheid bij de politie in Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen of Zwolle

Na een inwerkperiode ga je administratief medewerker bij een team Korpscheftaken aan de slag met de administratieve ondersteuning van de vergunningverlening of met het direct toezicht op de Boa’s. Jouw verantwoordelijkheid komt te liggen op het verwerken van aanvragen voor standaard vergunningen/ toestemmingen als genoemd. Daarbij werk je aan de hand van een werkinstructie. Je screent, toetst de aanvraag aan de criteria en beslist uiteindelijk over een aanvraag. Aanvragen die niet in aanmerking komen voor verdere afhandeling leg je voor aan een meerdere die vervolgens de zaak over neemt. Je werk met bestuursrechtelijke termijnen waarbinnen aanvragen dienen te worden afgehandeld.

Wat doet team Korpscheftaken?

Het team adviseert op het gebied van vergunningverlening, toestemmingen en ontheffingen;
Het team geeft voorlichting over huis-/kluiscontroles;
Het team houdt toezicht op de naleving van specifieke bepalingen van de genoemde wetten;
Het team geeft vergunningen af voor vuurwapens, munitie, explosieven en beveiliging.
Het team behandelt alle aanvragen conform de termijnen en procedures van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) en de avan toepassing zijnde wet- en regelgeving.

In de basis heb je regelmatige werkdagen en -tijden van maandag tot en met vrijdag tussen 07.30 en 17.00 uur. Je moet er echter rekening mee houden dat je incidenteel op onregelmatige tijden (avonduren of weekend) ingezet kan worden. Bijvoorbeeld tijdens spreekuren of bij verlengingen van jachtaktes en wapenverloven.

Als administratief medewerker bij een team Korpscheftaken heb je de volgende taken:

Innemen en registreren van de verschillende aanvragen
Plannen van de intakegesprekken
Informatie verzamelen
Archiveerwerkzaamheden
Digitaliseren van het papieren archief
Administratief ondersteunen van medewerkers van Korpscheftaken
Invoeren van de verschillende activiteiten, werkzaamheden en informatie in Verona

Als administratief medewerker bij het Team Direct Toezicht heb je de volgende taken:

Ondersteunende (administratieve) werkzaamheden en het werken in de daarvoor gebruikte systemen.
Je zorgt voor de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden in het kader van vergunningverlening, advisering voor wat betreft het direct toezicht op de boa’s.
Je werkt nauwgezet aan de hand van werkinstructies die betrekking hebben op de Wet Wapens en Munitie, Wet Natuurbeheer (vroeger Jachtwet) en de Wet op de Particuliere Beveiligers en recherchebureau. Het zijn administratieve taken waarbij de handelingen vallen binnen het bestuursrecht.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden jou een uitdagende functie binnen een toonaangevende opdrachtgever binnen de Rijksoverheid. De standplaats is Nijmegen, Apeldoorn, Arnhem of Zwolle. De functie is voor 24 uur (parttime) tot 36 uur (fulltime) per week, ook 28 uur of 32 uur is mogelijk.

Helaas, deze vacature is niet meer beschikbaar…

Deel deze vacature:

Wat vind jij er van?